Genel Anestezi ve Sedasyon

Genel Anestezi ve Sedasyon

Çocuklarda genel anestezi ve sedasyon, dental tedavi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir uygulamadır. Kendisiyle iletişim kurulamayan veya diş hekimi korkusuna sahip çocukları diş koltuğunda tedavi etmek oldukça zordur. Özellikle de küçük çocukların tedavi esnasında ânî hareketler yapma ve yaralanma riski vardır. Bundan dolayı diş tedavisi koltukta yapılamayan çocuklar için genel anestezi altında tedavi uygulanır. Bu, hem hekim ve çocuk hem de ailesi için büyük bir kolaylıktır. Çocukların ve anne-babaların psikolojik bakımdan yıpranmalarına engel olur.

Planlanmış diş tedavilerinin hepsi genel anestezi altında rahatça gerçekleştirilebilir. (Kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi, kaplama, ölçü alma dâhil) Böylelikle çocuk herhangi bir psikolojik travmaya maruz kalmaz. Pratik ve konforlu bir tedavi süreci sağlanır.

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Nedir?

Sedasyon, ilaçlar yardımıyla derinliği ayarlanabilen, geçici bir uyku hâlidir. Hastanın bütün reflekslerini ve spontan solunumunu koruyarak bilinç seviyesini kontrollü bir şekilde azaltmayı sağlar.

Genel anestezi ise; dolaşım sistemi fonksiyonlarını baskılayan, ağrılı uyarana cevap almayı engelleyen, farmakolojik ajanlar yardımıyla bilincin kapanmasına yol açan geri dönüşümlü bir uygulamadır.

Bu işlemler, diş tedavileri sırasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonların önüne geçmek, rahatsızlık hissini önlemek ve tedavi sürecini kısaltmak için yapılır.

Sedasyon ve Genel Anestezi Arasındaki Fark Nedir?

İkisi de ameliyathane ortamında yapılması gereken uygulamalardır. Fakat sedasyon sırasında hastanın hava yolu açık olur. Genel anestezide ise hastanın solunum fonksiyonu bağlı bulunduğu solunum cihazı tarafından kontrol edilir.

Ölçü alımı, diş çekimi gibi durumlarda sedasyon uygulaması tercih edilebilir. Su kullanmayı gerektiren, döner âletler vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerde genel anestezi kullanılır. (Kanal tedavisi, amputasyon, dolgu vb.)

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Avantajları

 • Çocuk, tedavinin hiçbir aşamasını hatırlamaz.
 • Ağrı hissetmez.
 • Hasta stresi ortadan kalkar ve istenmeyen refleksler engellenir. Bu da hekim için rahat bir çalışma ortamı oluşturur.
 • İhtiyaç duyulan tedavilerin hepsi genelde aynı seans itibariyle tamamlanır.
 • Hastanın psikolojisi etkilenmediği için sonraki diş kontrollerine rahatlıkla uyum sağlar.

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Hangi Durumlarda Uygulanır?

 1. Fiziksel veya zihinsel engelli çocuklarda diş tedavisi için genel anesteziden yardım alınabilir.
 2. Dentigeröz kist tedavisi gibi cerrahi operasyonlar genel anestezi altında gerçekleştirilir.
 3. Cerrahi operasyona ya da restoratif tedaviye ihtiyacı olduğu halde lokal anestezi uygulanamayan çocuklar genel anestezi altında tedavi edilir. (Alerji, anatomik varyasyonlar, akut enfeksiyonlar lokal anesteziye engel teşkil eden durumlardan bazılarıdır.)
 4. Genel anestezinin risk meydana getirebileceği veya bulantı-öğürme refleksi fazla olan çocuklarda sedasyon uygulamasına başvurulur.
 5. Çok sayıda biberon çürüğü bulunan bebeklerin veya okul çağındaki çocukların tedavisi genel anestezi altında yapılır. Bu sayede tedavi süreci daha sağlıklı ve rahat geçer.
 6. Aşırı dental fobisi olan, uyum problemi gösteren çocuklar için yine genel anestezi uygulamasından yararlanılır.
 7. Çocuğun tedavisini herhangi bir nedenle tek seansta tamamlamak gerekiyorsa genel anestezi tercih edilir. (Örneğin alerjik reaksiyon riski varsa veya hasta uzak bir yerde yaşadığı için sürekli gelip-gitmekte zorlanacaksa)
 8. Kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere sistemik hastalığı bulunan çocuklarda genel anestezi ve sedasyon ile diş tedavisi uygulanabilir.

Çocuklarda Genel Anestezi Kaç Yaşından İtibaren Uygulanabilir?

İlk dişlerin çıktığı dönemden itibaren, anestezi uzmanlarının da onayı ile her yaşta çocuklara genel anestezi ve sedasyon uygulaması yapılabilir. Bunun çocuğa herhangi bir zararı yoktur.

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Güvenli mi?

Gerekli tedbirlerin alınması hâlinde bu uygulamaların herhangi bir yan etkisi yoktur. Sedasyon esnasında hastaların solunumu makineye bağlı olmaz, normal biçimde devam eder.

Genel anestezi sırasında ise hastanın şuuru kapatılır, tam derin uyku hâline geçer. Ağızdan veya burundan solunum tüpü takılır, solunum cihazına bağlanır. Bu cihaz hastanın belirli aralıklarla narkoz gazı solumasını ve böylece anestezinin ameliyat boyunca devam etmesini sağlar.

Hekimlerimiz gerek sedasyon, gerekse genel anestezi için uzman anestezi uzmanları ile birlikte hareket eder. Hastanın kalp atım hızı, solunumu, kan basıncı, vücudun oksijen düzeyi ve diğer yaşamsal fonksiyonları devamlı kontrol altında tutulur. Bundan dolayı herhangi bir endişe duymanıza gerek yoktur.

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Öncesi

Çocuklarda bu yöntemlerin tercih edilmesine karar verilmeden önce detaylı olarak muayene edilmeleri gerekir. Böylelikle sedaatif veya anestezik madde almasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı anlaşılabilir.

İstenen tetkiklerden bazıları; akciğer röntgeni, EKG, kanama değerleri, açlık kan şekeri, kan testleri şeklindedir.

Tetkik sonuçlarına göre hiçbir sorun tespit edilmemişse sedasyon ve anestezi uygulamasına karar verilir. Çocuğun anestezi günü kliniğe aç gelmesi istenir.

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Nasıl Gerçekleştirilir?

Bu uygulama, çocuğun ebeveynleri yanındayken ve anestezi uzmanının gözetiminde yapılır. Fitil biçiminde veya ağızdan verilen anestezik ilaçlarla gerçekleştirilir. Çocuğa damar yolu açılır ve ilaç buradan enjekte edilir. Kullanılan sedatif maddeler çocuğun rahatlamasını sağlar. İlacın etkisi neticesinde hafif uyku hâline geçer ve ameliyat ortamına alınır.

Böylece anne-babasından ayrıldığını ve ameliyat boyunca yaşananları hissetmez. Tedavisi tamamlandıktan sonra genel anestezi uzmanı ilacı keserek çocuğu uyandırır.

Ardından kısa bir süre sonra ailesinin yanına getirilir ve gözlerini açtığı zaman anne-babasını yanında görür. Böylece onların kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını düşünür, tedavi sonrası herhangi olumsuz bir durum yaşanmaz. Okul dönemindeyse, operasyonun ertesi günü okuluna devam edebilir.