Flor Uygulaması

Flor Uygulaması

Flor uygulaması çocuklarda uygulanan en yaygın koruyucu tedavilerin başında gelir. Dişleri çürük oluşumuna yatkın kişilerde, erozyon ve hassasiyet tedavisinde, sistemik rahatsızlığa sahip ve özel bakıma ihtiyaç duyan hastalarda da tercih edilir. Kullanılacak yöntem çürük oluşum riski ve bireyin yaşı doğrultusunda farklılık gösterir.

Flor Uygulaması Nedir?

Diş minesinin güçlendirilmesi için uygulanan bir tedavi şeklidir. Bütün dişlere yaptırılabilir. Yan etkisi yoktur. Ortalama 5 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilir.

Flor, doğal bir mineraldir. Su, yumurta, çay ve et gibi ürünler de flor içerir. Flor uygulaması mine tabakasının yapısını dayanıklı kılar ve çürük oluşma riskini en aza indirir. Diş ile diş minesi birbirine kimyasal bir şekilde bağlandığı için dış faktörlere karşı daha mukavemetli bir hâle gelir.

6 yaş öncesi, dişlerin çürüklere karşı en dayanıksız olduğu dönemdir. Zira bu süreçte diş minesi yeteri kadar olgunlaşmamıştır.

Bu zaman diliminde yapılan flor uygulamaları dişlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olur. Tabii ki bu tedavinin iyi bir ağız bakımıyla kombine edilmesi gerekir. Flor uygulaması tek başına çürüklerden korumaz. Ağız hijyeninin kötü olması durumunda çürük oluşma riski her zaman için vardır.

Flor Uygulaması Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Diş hassasiyeti olan kişiler flor uygulamasıyla bu problemden kurtarılabilir.
 • Çürük insidansı (olasılığı) yüksek olanlarda flor uygulama yöntemleri koruyucu bir tedavi olarak kullanılır.
 • Diş taşı temizliğinden sonra flor tedavisi uygulanır. (Çünkü bu uygulama, dentin ve kök yapısında bulunan küçük kanalları açığa çıkarır. O nedenle koruma amaçlı flor tedavisine gerek duyulur.
 • Ortodontik tedaviler (örneğin diş teli tedavisi) esnasında ağız hijyenine katkı sağlamak ve diş yapısını güçlendirmek için flor uygulamasından yardım alınır.
 • Tükürük kalitesinin düşük olması veya Xerostomia (tükürük azlığı) gibi sorunlarda flor uygulamasıyla çözüm sağlanır.
 • Kötü beslenme ve ağız bakım alışkanlıkları dişlerde aşınmaya, bunun sonucunda mine kaybına yol açabilir. Diş sıkma durumu da buna sebebiyet verebilir. Söz konusu faktörlerden kaynaklanan aşırı duyarlılık flor uygulamasıyla giderilir.
 • Bedensel engeli bulunanlarda ağız hijyenini desteklemek için flor uygulaması önerilebilir.
 • Kanser tedavisi gören hastalar diş çürükleriyle daha fazla karşılaşabilir. Bu kişilerde de yine ağız hijyenine katkıda bulunmak için florid uygulaması tercih edilebilir.
 • Ayrıca diş fırçalamak için yeterli el manipülasyonuna sahip olmayan çocuk ve yetişkinlerde flor tedavisi kullanılır.

Flor Uygulaması Kimlere Yapılmaz?

 • Diş etinde yara olanlar
 • Ağız içi yumuşak dokuları zarar görmüş kişiler
 • Çam fıstığı ve reçine alerjisi bulunanlar
 • Alerjik bir nedenden dolayı hastanede yatarak tedavi görmüş bireyler

Flor Uygulaması Nasıl Yapılır?

Flor tedavisi topikal veya sistemik olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Sistemik uygulamalar; flor damla veya tablet gibi ürünlerle yapılır. Bunlar florun bütün vücuda yayılmasını sağlar ve dişlere etki eden doz çok düşüktür. Bu nedenle fazla tercih edilmez.

Asıl koruyucu etki, topikal flor uygulaması ile sağlanır. Bu tedavi; flor içeren vernik veya jeller ile uygulanır.

Jel Flor Uygulaması

 • Tedavide jel formuna getirilmiş flor mineralinden yararlanılır. Kullanılan jeller farklı koku ve aromalara sahip olabilir.
 • Öncelikle dişler plak ve besin artıklarından arındırılır.
 • Kuruturularak işlem için hazır duruma getirilir.
 • Ardından flor jel uygulaması, taşıyıcı kaşıklarla 1-4 dk kadar tatbik edilir.
 • Ağızdaki florun fazlası tükürük emici yardımıyla çekilir. Hastadan, kalan floru tükürmesi istenir. (Küçük çocuklar bunu yapmayı tam beceremeyebilir. O yüzden 6 yaşın altındaki çocuklarda jel uygulamalarına pek başvurulmaz.)

Vernik ile Flor Uygulaması

Bunlar genellikle 5 yaş ve altı çocukların tedavisinde tercih edilir. Kısaca şöyle uygulanır:

 • İlk aşama yine dişlerin temizlenmesi ve kurutulmasıdır. Bu, dişlerin tükürükten izole edilmesini sağlar.
 • Daha sonra krem kıvamındaki flor preparatı, özel bir fırça ile dişlere sürülür.
 • Uygulanan madde çabucak dişlerin üzerini kaplar ve kurur. Vernik, tükürük ile temas edip sertleşir. Bu sebeple florür intoksikasyon riski son derece azdır ve 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı güvenlidir.

Bireysel Flor Uygulamaları

Bunlar; florürlü gargaralarla, diş macunlarıyla ve florid içeren kürdan veya diş ipleriyle yapılır. Öte yandan 0,25 mg florür içerikli sakızlar da kullanılabilir. Sakızın macun tedavisiyle kombine olarak tercih edilmesi daha iyi etki göstermesine yardımcı olur.

Flor Uygulaması Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

 • 1 saat herhangi bir şey tüketilmemeli.
 • İlk 4 saat boyunca sert ve sıcak gıdalardan uzak durulmalı.
 • Çürük risk durumuna göre tedavi 3-6 ayda bir tekrarlanmalı. Kişi düşük risk grubundaysa düzenli olarak florlu macun kullanması yeterlidir. İlâve flor uygulamasına gerek duyulmaz.